Archives

Categories

The LEGO Ninjago Movie [Review]

ไม่แน่ใจว่ามองเป็นส่วนขยายของไลน์ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือเปล่า (https://www.lego.com/en-us/ninjago/products) เพราะสินค้าไลน์นี้ก็มีมาสักพักหนึ่งแล้ว เพราะหลังจากวาดลวดลายใน The LEGO Movie (2014) และ The LEGO Batman Movie (2017) ครั้งนี้ก็คือ การนำผลิตภัณฑ์ขึ้นขยายความแบบตรงให้มีเรื่องราวสำหรับฐานแฟนเก่าสำหรับตัวนี้ และ ขยายฐานไปยังกลุ่มใหม่ๆ หนังว่าด้วยเรื่องราวของพ่อที่ตกไปในด้านมืด พร้อมการแยกกับครอบครัว โดยผู้เป็นพ่อและลูกต้องมาต่อสู้กันเพื่อความถูกต้อง